PERFECT WOMAN 

Ověřený náklad/prodej r. 2019

Ověření provádí PricewaterhouseCoopers Audit

Provedeno v souladu s Mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky ISAE 3000 vydaným Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB).

číslo       období                                             náklad v ks             prodej v ks

2-3         únor-březen                                    41 000                     32 278

4-5          duben-květen                                43 000                    33 129

6-7          červen-červenec                            45 000                   33 863

8-9          srpen-září                                       43 000                    31 752

10-11         říjen-listopad                                  45 000

12-1          prosinec-leden 

Nová data jsou zveřejňována měsíc po ukončení prodeje čísla.

Ověřený náklad/prodej r. 2018

Ověření provádí PricewaterhouseCoopers Audit

Provedeno v souladu s Mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky ISAE 3000 vydaným Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB).

číslo          období                                        náklad v ks               prodej v ks

2-3            únor-březen                                41 000                      30 611

4-5            duben-květen                             43 000                      33 825

6-7            červen-červenec                         43 000                     34 821

8-9            srpen-září                                    43 000                     33 143

10-11           říjen-listopad                              43 000                      32 973

12-1            prosinec-leden                           41 000                       32 045

Nová data jsou zveřejňována měsíc po ukončení prodeje čísla.