PERFECT WOMAN-na trhu od roku 2006

Ověřený náklad/prodej r. 2024

Ověření provádí PricewaterhouseCoopers Audit

Provedeno v souladu s Mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky ISAE 3000 vydaným Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB).

číslo       období                                   náklad v ks            prodej v ks

2-3         únor-březen                           25 000                  18 492 

4-5         duben-květen                        23 000      

6-7         červen-červenec                   

8-9        srpen-září                               

10-11       říjen-listopad                          

12-1        prosinec-leden                       

Nová data jsou zveřejňována měsíc po ukončení prodeje čísla.

Ověřený náklad/prodej r. 2023

Ověření provádí PricewaterhouseCoopers Audit

Provedeno v souladu s Mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky ISAE 3000 vydaným Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB).

číslo       období                                        náklad v ks            prodej v ks

2-3         únor-březen                               30 500                  26 720   

4-5         duben-květen                            30 000                  23 017                 

6-7         červen-červenec                       27 500                   22 956                             

8-9         srpen-září                                  27 000                   20 744                        

10-11        říjen-listopad                             27 000                   18  917      

12-1         prosinec-leden                          26 000                    19 311

Nová data jsou zveřejňována měsíc po ukončení prodeje čísla.