PERFECT WOMAN-na trhu od roku 2006

Ověřený náklad/prodej r. 2022

Ověření provádí PricewaterhouseCoopers Audit

Provedeno v souladu s Mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky ISAE 3000 vydaným Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB).

číslo       období                                   náklad v ks            prodej v ks

2-3         únor-březen                           33 000                  24 844

4-5         duben-květen                        35 000                  25 098

6-7         červen-červenec                   35 000                  26 105

8-9        srpen-září                               34 000                   26 877

10-11       říjen-listopad                          35 000                   28 121

12-1        prosinec-leden                       32 000

Nová data jsou zveřejňována měsíc po ukončení prodeje čísla.

Ověřený náklad/prodej r. 2021

Ověření provádí PricewaterhouseCoopers Audit

Provedeno v souladu s Mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky ISAE 3000 vydaným Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB).

číslo       období                                        náklad v ks            prodej v ks

2-3         únor-březen                               34 500                  24 720   

4-5         duben-květen                            36 000                  26 177  

6-7         červen-červenec                       34 000                   27 062        

8-9         srpen-září                                  35 000                   27 411                            

10-11        říjen-listopad                             37 000                   29 102             

12-1         prosinec-leden                          35 000                  24 855

Nová data jsou zveřejňována měsíc po ukončení prodeje čísla.