PERFECT WOMAN 

Ověřený náklad/prodej r. 2020

Ověření provádí PricewaterhouseCoopers Audit

Provedeno v souladu s Mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky ISAE 3000 vydaným Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB).

číslo       období                                        náklad v ks            prodej v ks

2-3         únor-březen                               40 000                   30 711 

4-5         duben-květen                             38 000                   28 755

6-7         červen-červenec                        42 000                   27 944

8-9         srpen-září                                   42 000                    31 247

10-11        říjen-listopad                              38 000                    30 968

12-1         prosinec-leden                           39 000

Nová data jsou zveřejňována měsíc po ukončení prodeje čísla.

Ověřený náklad/prodej r. 2019

Ověření provádí PricewaterhouseCoopers Audit

Provedeno v souladu s Mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky ISAE 3000 vydaným Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB).

číslo       období                                             náklad v ks             prodej v ks

2-3         únor-březen                                    41 000                     32 278

4-5          duben-květen                                43 000                    33 129

6-7          červen-červenec                            45 000                   33 863

8-9          srpen-září                                       43 000                    31 752

10-11         říjen-listopad                                  45 000                    33 154

12-1          prosinec-leden                               41 000                     30 062

Nová data jsou zveřejňována měsíc po ukončení prodeje čísla.