PERFECT WOMAN-na trhu od roku 2006

Ověřený náklad/prodej r. 2021

Ověření provádí PricewaterhouseCoopers Audit

Provedeno v souladu s Mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky ISAE 3000 vydaným Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB).

číslo       období                                        náklad v ks            prodej v ks

2-3         únor-březen                               34 500                  24 720   

4-5         duben-květen                            36 000                  26 177  

6-7         červen-červenec                       34 000        

8-9         srpen-září                                   

10-11        říjen-listopad                              

12-1         prosinec-leden                           

Nová data jsou zveřejňována měsíc po ukončení prodeje čísla.