Sofie

Ověřený náklad/prodej r. 2019

Ověření provádí PricewaterhouseCoopers Audit

Provedeno v souladu s Mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky ISAE 3000 vydaným Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB).

číslo         období                                      náklad v ks             prodej v ks

1-2            leden-únor                               28 500                   20 754                            

3-4           březen-duben                          29 500                   20 186

5-6           květen-červen                          29 500                   20 954

7-8           červenec-srpen                        30 000                   23 188

9-10         září-říjen                                     28 000                   20 864

11-12         listopad-prosinec                      30 000

Nová data jsou zveřejňována měsíc po ukončení prodeje čísla.

Ověřený náklad/prodej r. 2018

Ověření provádí PricewaterhouseCoopers Audit

Provedeno v souladu s Mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky ISAE 3000 vydaným Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB).

číslo           období                                  náklad v ks               prodej v ks

1-2              leden-únor                            28 500                     19 755

3-4             březen-duben                       28 500                     20 164

5-6             květen-červen                       29 000                     21 522

7-8              červenec-srpen                    31 000                      23 631

9-10            září-říjen                                28 500                      20 973

11-12            listopad-prosinec                  29 500                      21 877

Nová data jsou zveřejňována měsíc po ukončení prodeje čísla.