Sofie

Ověřený náklad/prodej r. 2020

Ověření provádí PricewaterhouseCoopers Audit

Provedeno v souladu s Mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky ISAE 3000 vydaným Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB).

číslo         období                               náklad v ks                  prodej v ks

1-2            leden-únor                         28 000                        19 822

3-4           březen-duben                    27 500                        17 925

5-6           květen-červen                    -

7-8           červenec-srpen                30 000                          21 644

9-10          září-říjen                            30 000                          21 955

11-12          listopad-prosinec              27 000

Nová data jsou zveřejňována měsíc po ukončení prodeje čísla.

Ověřený náklad/prodej r. 2019

Ověření provádí PricewaterhouseCoopers Audit

Provedeno v souladu s Mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky ISAE 3000 vydaným Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB).

číslo         období                                      náklad v ks             prodej v ks

1-2            leden-únor                               28 500                   20 754                            

3-4           březen-duben                          29 500                   20 186

5-6           květen-červen                          29 500                   20 954

7-8           červenec-srpen                        30 000                   23 188

9-10         září-říjen                                     28 000                   20 864

11-12         listopad-prosinec                      30 000                   21 149

Nová data jsou zveřejňována měsíc po ukončení prodeje čísla.