TVOŘÍME s dětmi

Ověřený náklad/prodej r. 2020

Ověření provádí PricewaterhouseCoopers Audit

Provedeno v souladu s Mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky ISAE 3000 vydaným Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB).

číslo    období         náklad v ks      prodej v ks

4-8      jaro-léto        30 000            21 659

9-11      podzim          32 000            24 242

12-2     zima             32 000   

Nová data jsou zveřejňována měsíc po ukončení prodeje čísla.