Báječné nápady

Ověřený náklad/prodej r. 2020

Ověření provádí PricewaterhouseCoopers Audit

Provedeno v souladu s Mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky ISAE 3000 vydaným Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB).

číslo     období                               náklad v ks               prodej v ks

5-6       květen-červen                    40 000                    26 421  

7-8       červenec-srpen                  43 000                    29 766

9-10     září-říjen                               43 000                    31 122

11-12    listopad-prosinec                 38 000

Nová data jsou zveřejňována měsíc po ukončení prodeje čísla.