RITUALS

Ověřený náklad/prodej r. 2018

Ověření provádí PricewaterhouseCoopers Audit

Provedeno v souladu s Mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky ISAE 3000 vydaným Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB).

číslo     období                    náklad v ks              prodej v ks

1-2        leden-únor             40 000                     26 544

3-4       březen-duben        40 000                     27 127

5-6      květen-červen        40 000                     29 035

7-8      červenec-srpen       40 000                     33 954

9-10     září-říjen                   40 000

11-12     listopad-prosinec

Ověřený náklad/prodej r. 2017

Ověření provádí PricewaterhouseCoopers Audit 

Provedeno v souladu s Mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky ISAE 3000 vydaným Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB). 

číslo    období                     náklad v ks               prodej v ks 

5-6      květen-červen         40 000                     22 398

7-8 červenec-srpen             40 000                    23 644

9-10 září-říjen                       40 000                    26 964

11-12 listopad-prosinec         40 000                    27  133

Nová data jsou zveřejňována měsíc po ukončení prodeje čísla.