RITUALS

Ověřený náklad/prodej r. 2021

Ověření provádí PricewaterhouseCoopers Audit

Provedeno v souladu s Mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky ISAE 3000 vydaným Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB).

číslo období                     náklad v ks                         prodej v ks

1-2 leden-únor                 39 500

3-4 březen-duben 

5-6 květen-červen 

7-8 červenec-srpen 

9-10 září-říjen 

11-12 listopad-prosinec 

Nová data jsou zveřejňována měsíc po ukončení prodeje čísla.

RITUALS

Ověřený náklad/prodej r. 2020

Ověření provádí PricewaterhouseCoopers Audit

Provedeno v souladu s Mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky ISAE 3000 vydaným Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB).

číslo období                         náklad v ks                  prodej v ks

1-2 leden-únor                      40 000                        29 644

3-4 březen-duben                40 000                        27 544

5-6 květen-červen               37 000                         28 611

7-8 červenec-srpen             42 000                         29 813

9-10 září-říjen                       40 000                         28 955

11-12 listopad-prosinec         37 000                         28 126

Nová data jsou zveřejňována měsíc po ukončení prodeje čísla.