RITUALS

Ověřený náklad/prodej r. 2020

Ověření provádí PricewaterhouseCoopers Audit

Provedeno v souladu s Mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky ISAE 3000 vydaným Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB).

číslo    období                     náklad v ks                  prodej v ks

1-2       leden-únor              40 000                         29 644

3-4      březen-duben         40 000                         27 544

5-6     květen-červen         37 000                          28 611

7-8     červenec-srpen       42 000                          29 813

9-10    září-říjen                  40 000                          28 955

11-12     listopad-prosinec   37 000

Nová data jsou zveřejňována měsíc po ukončení prodeje čísla.

Ověřený náklad/prodej r. 2019

Ověření provádí PricewaterhouseCoopers Audit

Provedeno v souladu s Mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky ISAE 3000 vydaným Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB). 

číslo      období                       náklad v ks           prodej v ks

1-2         leden-únor                40 000                 30 622

3-4        březen-duben           40 000                 31 144

5-6        květen-červen           40 000                30 256

7-8         červenec-srpen        40 000                 32 185

9-10       září-říjen                     40 000                30 549

11-12       listopad-prosinec       40 000                29 866

Nová data jsou zveřejňována měsíc po ukončení prodeje čísla.