RITUALS

Ověřený náklad/prodej r. 2019

Ověření provádí PricewaterhouseCoopers Audit

Provedeno v souladu s Mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky ISAE 3000 vydaným Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB). 

číslo      období                       náklad v ks           prodej v ks

1-2         leden-únor                40 000                 30 622

3-4        březen-duben           40 000                 31 144

5-6        květen-červen           40 000                30 256

7-8         červenec-srpen        40 000                 32 185

9-10       září-říjen                     40 000                30 549

11-12       listopad-prosinec       40 000

Nová data jsou zveřejňována měsíc po ukončení prodeje čísla. 

Ověřený náklad/prodej r. 2018

Ověření provádí PricewaterhouseCoopers Audit

Provedeno v souladu s Mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky ISAE 3000 vydaným Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB).

číslo     období                    náklad v ks              prodej v ks

1-2        leden-únor             40 000                     26 544

3-4       březen-duben        40 000                     27 127

5-6      květen-červen        40 000                     29 035

7-8      červenec-srpen       40 000                     33 954

9-10     září-říjen                   40 000                    32 166

11-12     listopad-prosinec     40 000                    31 288

Nová data jsou zveřejňována měsíc po ukončení prodeje čísla.