Sofie Bydlení

Ověřený náklad/prodej r. 2019

Ověření provádí PricewaterhouseCoopers Audit

Provedeno v souladu s Mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky ISAE 3000 vydaným Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB). 

číslo        období                                náklad v ks                     prodej v ks

2-3          únor -březne                      28 000                           22 542

4             duben                                 30 000                            23 871

5             květen                                 28 000                           20 768

6-7         červen-červenec                 30 000                            22 174

8-9         srpen-září                            28 000                             22 971

10           říjen                                      30 000                            23 177

11            listopad                                29 000

12-1         prosinec-leden

Nová data jsou zveřejňována měsíc po ukončení prodeje čísla.

Ověřený náklad/prodej r. 2018

Ověření provádí PricewaterhouseCoopers Audit 

Provedeno v souladu s Mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky ISAE 3000 vydaným Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB). 

číslo           období                                   náklad v ks               prodej v ks

2-3             únor-březen                           28 500                     20 161

4                 duben                                    31 000                      23 755 

5-6             květen-červen                        29 000                    21 689

7-8             červenec-srpen                       31 000                     23 811

9                září                                           28 000                    23 216

10               říjen                                          30 000                    24 018

11                listopad                                    28 000                    22 735

12-1             prosinec-leden                        28 500                    23 855

Nová data jsou zveřejňována měsíc po ukončení prodeje čísla.