Sofie Bydlení

Ověřený náklad/prodej r. 2020

Ověření provádí PricewaterhouseCoopers Audit
Provedeno v souladu s Mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky ISAE 3000 vydaným Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB).

číslo       období                  náklad v ks             prodej v ks

2-3         únor -březne        28 000                    20 871

4-5        duben- květen      28 000                     18 673

6-7        červen-červenec   30 000                    22 766

8-9        srpen-září               30 000                    22 134

10-11       říjen-listopad         28 000                     21 543

12-1        prosinec-leden      28 000

Nová data jsou zveřejňována měsíc po ukončení prodeje čísla.

Ověřený náklad/prodej r. 2019

Ověření provádí PricewaterhouseCoopers Audit

Provedeno v souladu s Mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky ISAE 3000 vydaným Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB).

číslo        období                 náklad v ks          prodej v ks

2-3          únor -březne       28 000                 22 542

4             duben                  30 000                 23 871

5             květen                  28 000                 20 768

6-7         červen-červenec   30 000                22 174

8-9         srpen-září              28 000                22 971

10           říjen                        30 000               23 177

11            listopad                  29 000                22 176

12-1        prosinec-leden       28 000                22 972

Nová data jsou zveřejňována měsíc po ukončení prodeje čísla.