Sofie Bydlení

Ověřený náklad/prodej r. 2020

Ověření provádí PricewaterhouseCoopers Audit

Provedeno v souladu s Mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky ISAE 3000 vydaným Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB).

číslo        období                                náklad v ks                       prodej v ks

2-3          únor -březne                      28 000 

4-5          duben- květen                   28 000 

6-7          červen-červenec

8-9          srpen-září 

10-11        říjen-listopad 

12-1          prosinec-leden

Nová data jsou zveřejňována měsíc po ukončení prodeje čísla.

Ověřený náklad/prodej r. 2019

Ověření provádí PricewaterhouseCoopers Audit

Provedeno v souladu s Mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky ISAE 3000 vydaným Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB). 

číslo        období                                náklad v ks                     prodej v ks

2-3          únor -březne                      28 000                           22 542

4             duben                                 30 000                            23 871

5             květen                                 28 000                           20 768

6-7         červen-červenec                 30 000                            22 174

8-9         srpen-září                            28 000                             22 971

10           říjen                                      30 000                            23 177

11            listopad                                29 000                            22 176

12-1         prosinec-leden                    28 000                            22 972

Nová data jsou zveřejňována měsíc po ukončení prodeje čísla.