Sofie Bydlení - na trhu od roku 2013 

Ověřený náklad/prodej r. 2021

Ověření provádí PricewaterhouseCoopers Audit
Provedeno v souladu s Mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky ISAE 3000 vydaným Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB).

číslo       období                  náklad v ks             prodej v ks

2-3         únor -březne         22 000                    16 741

4-5        duben- květen       23 000                    17 233                    

6-7        červen-červenec   23 500                     17 385

8-9        srpen-září              22 000                    16 739         

10-11       říjen-listopad         25 000                    17 942

12-1        prosinec-leden     24 000 

Nová data jsou zveřejňována měsíc po ukončení prodeje čísla.