TVOŘÍME s láskou

Ověřený náklad/prodej r. 2019

Ověření provádí PricewaterhouseCoopers Audit

Provedeno v souladu s Mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky ISAE 3000 vydaným Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB).

číslo              období                           náklad v ks                             prodej v ks

8-9                srpen-září                      40 000

10-11              říjen-listopad

12-1              prosinec-leden