TVOŘÍME s láskou

Ověřený náklad/prodej r. 2019

Ověření provádí PricewaterhouseCoopers Audit

Provedeno v souladu s Mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky ISAE 3000 vydaným Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB).

číslo              období                           náklad v ks                             prodej v ks

7-8                červenec-srpen             40 000                                    28 388

9-10              září-říjen                         40 000                                     31 923

11-12              listopad-prosinec           40 000