TVOŘÍME s láskou

Ověřený náklad/prodej r. 2021

Ověření provádí PricewaterhouseCoopers Audit

Provedeno v souladu s Mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky ISAE 3000 vydaným Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB).

číslo               období                           náklad v ks                       prodej v ks

1-2                  leden-únor                     40 000 

3-4                 březen-duben 

5-6                 květen-červen 

7-8                 červenec-srpen 

9-10                září-říjen 

11-12                listopad-prosinec 

Nová data jsou zveřejňována měsíc po ukončení prodeje čísla.

Ověřený náklad/prodej r. 2020

Ověření provádí PricewaterhouseCoopers Audit

Provedeno v souladu s Mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky ISAE 3000 vydaným Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB).

číslo              období                          náklad v ks                          prodej v ks

1-2                 leden-únor                    40 000                                29 751

3-4                březen-duben               40 000                                27 142

5-6                květen-červen               40 000                               30 890

7-8                červenec-srpen             45 000                                29 742

9-10              září-říjen                         45 000                                34 812

11-12               listopad-prosinec          40 000                               31 644

Nová data jsou zveřejňována měsíc po ukončení prodeje čísla.