TVOŘÍME s láskou

Ověřený náklad/prodej r. 2019

Ověření provádí PricewaterhouseCoopers Audit

Provedeno v souladu s Mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky ISAE 3000 vydaným Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB).

číslo              období                           náklad v ks                             prodej v ks

7-8                srpen-září                      40 000

9-10              říjen-listopad

11-12              prosinec-leden