TVOŘÍME s láskou

Ověřený náklad/prodej r. 2020

Ověření provádí PricewaterhouseCoopers Audit

Provedeno v souladu s Mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky ISAE 3000 vydaným Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB).

číslo              období                          náklad v ks                          prodej v ks

1-2                 leden-únor                    40 000                                29 751

3-4                březen-duben               40 000                                27 142

5-6                květen-červen               40 000                               30 890

7-8                červenec-srpen             45 000                                29 742

9-10              září-říjen                         45 000                                34 812

11-12               listopad-prosinec          40 000

Ověřený náklad/prodej r. 2019

Ověření provádí PricewaterhouseCoopers Audit

Provedeno v souladu s Mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky ISAE 3000 vydaným Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB).

číslo              období                           náklad v ks                             prodej v ks

7-8                červenec-srpen             40 000                                    28 388

9-10              září-říjen                         40 000                                     31 923

11-12              listopad-prosinec           40 000                                    30 262